بیوشیمی

بیوشیمی برای همه
املاح صفراوی
16 مارس 10

محقق : هاجر فانی -علوم آزمایشگاهی

ساختمان شیمیایی :

املاح و اسیدهای صفراوی شامل 4نوع اسید شناخته شده می باشد .

اسید کولیک که مقدار آن در صفرا بیشتر از بقیه است .       ( شکل مولکولی )

اسید داکسی کولیک که فاقد هیدروکسیل بر روی کربن شماره 7 است .

اسید کنوداکسی کولیک که فاقد هیدروکسیل بر روی کربن شماره 12است .

اسید لیتوکولیک که فرمول آن مثل اسید کولیک است ولی فاقد هیدروکسیل روی کربن شماره 7 و 12 است کوالات و کنوداکسی نمک های صفراوی اولیه هستند که در اثر واکنش آلفا هیدروکیلاسیون تولید نمک های صفراوی ثانویه لیتوکولات ، داکسی کولات ، یورسوداکسی کوالات را می دهند .

نقش بیوشیمیایی :

املاح صفراوی جذب چربی از روده را تسهیل می کند . نمک های صفراوی همراه با کلسترول و لیستین جهت امولیسیفکیاسیون چربی ما در روده لازم می شوند که جهت هضم و جذب مؤثر مور نیاز است نقش امولیسون  کنندگی ß این املاح کشش سطحی محلولهای آبی را کاهش داده در نتیجه ترکیباتی مانند کلسترول اسید چرب ، صابون ها ، لیتین و ویتامین های محلول در چربی KADE را به صورت محلول در می آورد املاح صفراوی به صورت پیشرو وارد پرزهای مخاطی روده شده و چربیها امولیسیون شده را با خود می کشاند لذا موجب جذب چربیها می شود .

مراحل سنتز :

نمک های صفراوی در سلولهای کبد از کلسترول سنتز می شود و بعد از پیوند یافتن با آمینو اسیدهای تورین و گلیسین به داخل صفرا ترشح می شوند این املاح با اسید آمینه ها ترکیب شده و به صورت اسید صفرا در تکیبی (conjugated) و به شکل نهایی نمک های قلیایی گلیکوکولات و توروکولاک در می آیند ان نمک ها را املاح صفراوی می نامند . املاح صفراوی دیگر شامل سدیم ، کلسیم ، پتاسیم و کلرید و بی کربنات می باشد .

مراحل تجزیه و آنالیز :

آنالیز نمک های صفراوی بر روی سرم بیماران باید در حالت ناشتایی یا در یک زمان مشخص بعد از غذا انجام گیرد ، زیرا خوردن غذا با  افزایش قابل ملاحظه ای در میزان اسیدهای صفراوی می شود .

نحوه دفع متابولیت ها :

اگر گوارش و جذب چربیها به طور طبیعی انجام نگیرد ، سایر مواد غذایی نیز جذب نخواهد شد چون چربیها روی ذرات غذایی را پوشانده و مانع اثر آنزیم ها گوارشی خواهند شد . در این حالت باکتریهای روده ای موجب گندیدگی مواد غذایی در روده شد . در نتیجه چربیها و سایر . مواد غذایی جذب نشده و همراه مدفوع دفع می شود . دفع متابولیت ها داروها سموم ، املاح cu ـ zn ـ hg در رنگدانه های صفراوی توسط صفرا انجام می گیرد . تنها قسمت کمی از نمک ها صفراوی که وارد روده می شوند از طریق مدفوع دفع می گردد این عمل نیاز به ساخت فعال نمک های صفراوی توسط سلولهای کبدی را کاهش می دهد .

روش های انداه گیری :

نمک های صفراوی م تواند به وسیله تکنیک های زیادی اندازه گیری شود ، ولی روش کروماتوگرافی این به ویژه کروماتوگرافی مایع با قابلیت بالا (HPLC) به طور وسیعی کاربرد دارد و باعث جداسازی انواع نمک های صفراوی می شود .

3 روش کروماتوگرافی     1) کروماتو گرافی با لایه نازک             (TLC)

2) کروماتوگرافی مایع با قابلیت بالا                      (HPLC)

3) گاز کروماتوگرافی ـ اسیکترو سکوبی جرمی    (GC- MS)

نیاز روزانه   نسبت مقدار کلسترول / املاح صفراوی در صفرای طبیعی 30/1  تا 20/ است . اگر این نسبت به 13/1 برسد کلسترول صفراوی رسوب خواهد کرد (یکی از علل تشکیل سنگهای صفراوی)

منابع

1ـ بیوشیم پزشکی هارپر             تألیف دکتر رضا محمدی

2ـ بیوشیمی بالینی

3ـ بیوشیمی   ملک نیا جلد 2

4ـ کبد و غدد صفراوی          برونس سودارث

http://en.wikipedia.arg/wiki/bile-salts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *