بیوشیمی

بیوشیمی برای همه
همانند سازی و ترمیم DNA
17 آوریل 10

خلاصه مطلب به شرح زیر است :

آنزیمهای پلیمراز

آنزیمهایی هستند که پلیمر شدن زنجیره‌های پلی‌نوکلئوتیدی را کاتالیز می‌کنند. تا کنون سه نوع آنزیم پلیمراز به نامهای Ι و ΙΙ و ΙΙΙ جداسازی و مشخصات آنها ارائه شده‌اند. از بین آنها آنزیم پلیمراز ΙΙΙ نقش اصلی را در سنتز DNA دارد. از خصوصیات مهم آن ، این است که منحصرا نوکلئوتیدها را در جهت ‘5 به ‘3 بهم متصل می‌کنند و در جهت عکس نمی‌تواند عمل کند. آنزیم پلیمراز ΙΙ نیز در مرحله‌ای از سنتز DNA وارد شده و سنتز را در جهت ‘3 به ‘5 پیش می‌برد. و آنزیم پلیمراز I عمل ترمیم همانند سازی را انجام می‌دهد.

آنزیم هلیکاز

این آنزیم به مولکول DNA دو رشته‌ای متصل شده و با عمل خود موجب باز شدن دو رشته از یکدیگر می‌شود.

آنزیم لیگاز

در مرحله‌ای از سنتز DNA وارد عمل شده و دو رشته DNA را بهم پیوند می‌دهد.

آنزیم پریماز

آنزیمی است که در ساختن قطعه کوچک RNA پرایمر ، هنگام همانند سازی وارد عمل شده و نوکلئوتیدهایی از نوع اسید ریبونوکلئوتید را به یکدیگر متصل می‌کند. تعدادی پروتئینهای ویژه وجود دارند که پس از باز شدن دو رشته DNA از یکدیگر به محلهای باز شده متصل شده و مانع اتصال مجدد دو رشته به یکدیگر می‌شوند.

آنزیم های خاصی باعث ایجاد ((شکافهایی))در یکی از مارپیچ مضاعف باز شده می شود و به این ترتیب امکان ادامه یافتن روند باز شدن مارپیچ فراهم می گردد. آنزیم های باز کننده شکافها DNA  توپوایزومراز نامیده می شود.

کمپلکس DNA پلیمراز

تعدادی از مولکول های مختلف dna پلیمراز در همانند سازی شرکت دارند.این مولکول ها سه خاصیت مشترک دارند

-طویل شدن زنجیره

-پیشرفت

-تصحیح

پلیمراز 2 بیشتر با تصحیح و ترمیم ارتباط دارد . پلیمراز 1 سنتز زنجیره را بین قطعات اکازاکی واقع بر رشته دنباله رو دنبال می کند

مناطق غیر طبیعی DNA چه بر اثر خطا در نسخه برداری و چه بر آسیب DNA طی سه مکانیسم جایگزین می شوند

ترمیم بد

ترمیم با خارج کردن باز

ترمیم با خارج کردن نوکلئوتید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *