بیوشیمی

بیوشیمی برای همه
اسیدهای آمینه
نویسنده:
12 سپتامبر 10

کار تحقیقی آقای مسعود کلهر …

متن کامل تحقیق

اسید های آمینه واحد های تشکیل دهنده پروتئين ها هستند. اسیده های آمینه در هنگام ساخته شدن پروتئين ها از RNA ریبوزومی یا rRNA از روی بازهای نوکلیوتیدی ساخته می شوند. به هر سه باز نوکلیوتیدی که هنگام پروتئين سازی از RNA ریبوزومی اسید آمینه می سازد کودون می گویند

اسید نوکلئیک به زنجیره‌های طویل مولکولی که از به هم پیوستن تعداد زیادی نوکلئوتید تشکیل شده‌است گفته می‌شود. اسیدهای نوکلئیک در همه جانداران یافت می‌شوند

اسیدهای نوکلئیک دو نوع هستند : آران‌ای RNA و دی‌ان‌ای (DNA) . در ساختن کروموزوم به کار میروند و ازو از قند د اکسی ریبوز و باز های نیتروژنه و اسید فسفریک تشکیل شده اند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *