بیوشیمی

بیوشیمی برای همه
سئوال درسی
نویسنده:
14 سپتامبر 10

دانشجویان محترم رشته پزشکی پاسخ سئوال ذیل رابا ذکر نام و نام خانوادگی در بخش نظرات همین پست مرقوم فرمائید:

مکانیسم عمل داروی آلوپورینول در بهبود بیماری نقرس چیست؟

فرصت ارسال پاسخ به اتمام رسیده است.

22 پیام برای سئوال درسی

 1. محمد نورانی(پزشکی اراک) گفت:

  آلوپورینول : بامهار آنزيم‌ گزانتين‌اکسيداز توليد اسيداوريک‌ را کاهش‌می دهد و شبيه‌اسيد اوريک‌ توسط آنزيم‌ گزانتين‌ اکسيد از متابوليزه‌ می شود که‌ متابوليت‌ آن‌>آلوزانتين‌< خود مهارکننده‌ آنزيم‌ بوده‌دارای نيمه‌ عمری طولانی است‌. حدود 70درصد دارو در اولين‌ عبور از کبدبه‌متابوليت‌ فعال‌ آن‌ تبديل‌ می شود. نيمه‌عمر آلوپورينول‌ 3ـ1 ساعت‌ و نيمه‌ عمرمتابوليت‌ آن‌ به‌طور متوسط حدود 15ساعت‌ است‌. دفع‌ آلوپورينول‌ کليوی است‌. در درمان بیماری نقرس – هیپریوریسمی – به کار می رود.

 2. سید امیر صنعت کار گفت:

  آلوپورینول در درمان نقرس شایع ترین درمان طولانی مدت است و با مسدود کردن آنزیم زانتین اکسیداز که به طور معمول تولید اسید اوریک را به عهده دارد ، عمل می کند. بسیار مهم است که شما به طور منظم آزمایش اسید اوریک را در حالیکه تحت این درمان هستید ،انجام دهید.

  قبل از شروع مصرف آلوپورینول ، شما باید آگاه باشید که تمام روش های درمانی در کاهش اسید اوریک می تواند نقرس دردناک را سبب شوند.این حالت با ادامه مصرف دارو تقلیل می یابد. این وضع توسط کریستالهای اسید اوریک که در بافت بدن شما انباشته شده ناشی می شود. خلاص شدن از شر این کریستال برای اجتناب از آسیب مفصلی بسیار مهم است ، بنابراین شما باید این درد را که برای چند هفته یا ماه طول می کشد و در نهایت به انحلال کریستالها می انجامد کنترل کنید.

  شما به طور معمول با قرص 50 یا 100 میلی گرمی آلوپورینول ، پس از آزمایش خون شروع به درمان می کنید. اگر شما متوجه هر گونه عوارض جانبی شدید، به پزشک مراجعه کنید. در تعداد بسیار کمی از موارد ، یک عکس العمل قوی در برابر این دارو بروز می کند که رفع سریع آن ، بسیار مهم است .

  اگرنیاز شما به دارو افزایش یافته است آزمایش خون آن را به شما نشان می دهد . دوز معمول آلوپورینول در درمان نقرس دوز 300میلی گرم است ، اما این امر به طور کامل بسته به شرایط خاص خود دارد. تکرار آزمایش خون در فاصله زمانی توصیه شده توسط دکتر شما برای اطمینان ازمناسب بودن این دوز برای شما توصیه خواهد شد.

  برای موفقیت آمیز بودن درمان نقرس با آلوپورینول ، به یاد داشته باشید :

  جهت تسکین درد به عنوان احتیاط ، و یا در صورت نیاز مسکن دریافت کنید.
  توجه به مصرف آب نوشیدنی در تمام اوقات جهت خروج oxipurinol از سیستم بدن شما بسیار مهم است.
  تست اسید اوریک انجام دهید تا مطمئن شوید سطح آن زیر 6mg/dL می باشد.
  مصرف آلوپورینول را هر روز ادامه دهید.
  مصرف آلوپورینول را بدون توصیه دکتر قطع نکنید. ***** مکانیسم اثر: با مهار آنزیم گزانتین اکسیداز موجب کاهش تولید اسیداوریک می شود. موارد مصرف: نقرس ، عود سنگهای کلیوی اگزالات کلسیم ، جلوگیری از نفروپاتی اسیداوریکی در هنگام شیمی درمانی

 3. setareh hamzehlou hossein abady گفت:

  in daroo ba mahare faalite anzyme xanyhine oxidase marheye tabdyle hypoxanthine be xanthine va xanthine be oriic acid ra mokhtal karde dar natige ghhelzate hypoxanthine va xanthine afzayesh va ghelzate uric acid kahesh miabad

 4. اكرم رحماني پور گفت:

  الوپورينول يكي از داروهاي ضد نقرسي است كه در توليد اسيد اوريك اختلال ايجاد ميكند.دارو اثر وقفه اي بر گزانتين اكسيداز دارد.واين آنزيم در تشكيل اسيد اوريك از هيپوگزانتين نقش دارد. در مدت 2 تا6 ساعت پس از تجويز حد اكثر سطح خوني حاصل ميشود. اين دارو در بدن به سرعت اكسيده و به الوگزانتين تبديل ميشود.90 تا95 درصد داروي تجويز شده به اين شكل و بقيه ي آن به صورت اصلي از كليه ترشح ميشود. الوپورينول در درمان حملات حاد نقرس نقشي ندارد اما داروي انتخابي براي ارتريت هاي مزمن نقرسي است.

 5. زهرا كوشاري گفت:

  آلوپورينول تحت اثر آنزيم گزانتين اكسيداز به اكسي پورينول {آلوگزانتين}مبدل مي شوداين آنزيم هيپو گزانتين را به گزانتين و گزانتين را به اسيداوريك تبديل مي كندالوپورينوتل و اكسي پورينول مهاركننده هاي برگشت ناپذير اين آنزيم ميباشندبا مهار تبديلبه اسيداوريك غلظت هيپوگزانتين و گزانتين محلول تر افزايش و غلظت اسيداوريك كمترمحلول كاهش پيدا ميكند.

 6. فرزانه فولادي گفت:

  الوپورينول تحت گزانتين اكسيداز تبديل به الوگزانتين ميشود. گزانتين اكسيداز هيپو گزانتين را به گزانتين و سپس به اسيد اوريك تبديل ميكند .اين دارو با مهار توليد اسيد اوريك غلظت هيپو گزانتين و گزانتين محلول تر را افزايش و غلظت اسيد اوريك كم محلول را كاهش ميدهد. آلوپورينول امكان دارد در شيمي درماني سرطان با هدف كاهش ساخت اسيد اوريك از پورين هاي ازاد شده از سلول هاي نئو پلاستيك مرده تجويز شود.

 7. سمانه مسعودي گفت:

  در بيماري نقرس ذخاير اسيد اوريك بدن افزايش پيدا ميكند. روش هاي درمان عبارت است از كاهش التهاب در جريان حملات حاد با كلشي سين NSAID ها يا گلوكو كورتيكوييد ها. تسريع در دفع كليوي اسيد اوريك با داروهاي اوريكوزوريك(پوروبنسيد يا سولفين پيرازون) و كاهش تبديل پورين ها به اسيد اوريك توسط انزيم گزانتين اكسيداز با الو پورينول ميباشد.

 8. محجوبه احوالپرس گفت:

  اين دارو باعث مهار گزانتين اكسيداز شده و بدين ترتيب توليد اسيد اوريك را كم ميكند نيمه عمر آن 2ساعت بوده ودفع كليوي دارد

 9. طاهره سعيدي گفت:

  يك ايزومر هيپو گزانتين مي باشد كه نيمه عمر ان 2-1 ساعت مي باشد همانند اسيداوريك توسط انزيم گزانتين اكسيداز متابوليزه ميشود تركيب حاصل يعني آلوگزانتين داراي خواص مهاركنندگي گزانتيناكسيداز بوده وباعث كاهش ميزان اسيد اوريك ميشود

 10. طاهره سعيدي گفت:

  يک ايزومر هيپو گزانتين ميباشد. همانند اسيداوريک توسط انزيم گزانتين اکسيداز متابوليزه ميشود. ترکيب حاصل يعني الوگزانتين داراي خواص مهار کنندگي گزانتين اکسيداز بوده و باعث کاهش ميزان اسيد اوريک مي شود.

 11. محمد قايل گفت:

  مهار آنزيم گزانتين اکسيداز و کاهش توليد اسيداوريک در بدن است.

  يزان مصرف در بزرگسالان 200 تا 600 ميلي‌گرم است و در کودکان 6 تا 10 سال 300 ميلي‌گرم و در کودکان زير شش سال، 150 ميلي‌گرم روزانه.

 12. سحر سید علیزاده گفت:

  با مهار آنزیم گزانتین اکسیداز در کاتابولیسم پورین ها موجب کاهش تولید اسیداوریک می شود.

 13. سحرسیدعلیزاده گفت:

  با مهار تولید آنزیم گزانتین اکسیداز در کاتابولیسم پورین باعث کاهش تولید اوریک اسید میشود

 14. سروناز محرابی گفت:

  این دارو با مهار آنزیم گزانتین اکسیداز در مسیر کاتابولیسم پورین ها از تبدیل گزانتین به اسید اوریک جلوگیری کرده و موجب کاهش اسیداوریک شده و با این روش به درمان بیماری نقرس کمک میکند.

 15. محمد ایرانخواه گفت:

  الو پورینول برای پیشگیری از نقرس وسنگ های کلیوی با منشا اسیداوریک تجویز میشود.مکانیسم اثر:این دارو با مهار انزیم گزانتین اکسیداز تولید اسید اوریک را کاهش میدهدبا کاهش غلظت سرمی وادزاری اسید اوریک رسوب اورات کاهش می یابدواز بروز یا پیشرفت ارتریت نقرسی ونفروپاتی ناشی از اسید اوریک جلوگیری میکند. فارماکونیتیک:ارراه خوراکی 80درصد دارو جذب میشود.الوپورینول شبیه اسید اوریک توسط انزیم گزانتین اکسیداز متابولیزه میشودکه متابولیت ان{الوزین}خودمهار کننده ی انزیم بوده ودارای نیمه عمری طولانی است حدود 70درصددارودراولین عبورازکبدبه متابولیت فعال ان تبدیل میشود.نیمه عمرالوپورینول 1-3استونیمه عمر متابولیت ان بطور متوسط حدود 15ساعت است.دفع الوپورینول کلیوی است.با تشکر از استادمحترم

 16. bahareh گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای دکتر انصاری
  بهاره احمدی پناه /دانشجوی علوم آزمایشگاهی ورودی بهمن 87/بیوشیمی پزشکی 2/ عنوان تحقیق :هورمونهای تیروئیدی (هایپر و هایپو تیروئیدیسم)/با تشکر و سپاس فراوان

 17. مریم السادات وطن خواه گفت:

  مکانیسم این دارو به صورتی است که تولید اسید اوریک را مختل می کند . آنزیم گزانتین اکسیداز که در تشکیل اسید اوریک از هیپوگزانتین نقش دارد در اثر این دارو دچار یک اثر وقفه ای می گردد.الو پورینول در بدن به سرعت اکسید شده و به آلوگزانتین تبدیل میشود دفع آلوپورینول از کلیه سریع اما فع آلوگزانتین با سرعت کمی صورت می گیرد.

 18. فوژان بهروزی بخش گفت:

  آلوپورینول و متابولیت آن اکسی پورینول با مهار آنزیم گزانتین اکسیداز تولید اسید اوریک را کاهش می دهد. همچنین آلوپورینول استفاده ی مجدد از هیپو گزانتین و گزانتین را برای ساخت نوکلئوتید و اسید نوکلئیک از طریق مسیری که شامل آنزیم هیپو گزانتین گوانین فسفوریبوزیل ترانسفراز (HGPRTASE) میشود /افزایش می دهد.

 19. janjan گفت:

  سلام خسته نباشید. من میخاستم درمود هیپوگزانتین و چای ازتون بپرسم که این ماده که توی چای هم هست چه تاثیری بر فعالیت بدنی داره. با تشکر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *